Nacht van de Nacht op de Oostgracht

Op zaterdag 29 oktober is er in Gorinchem een activiteit in het kader van de Nacht van de Nacht. Op de website van Nacht voor de Nacht is meer informatie te vinden over het programma en over de wijze van opgeven om deel te nemen (dat kunt u doen via een email naar: wijkbeheer@gorinchem.nl).

Het gaat bij deze activiteit om een avondwandeling die om 19:30 uur begint bij molen De Hoop aan de Dalemwal. Francien Walraven en Johan Sterk zullen nachtvlinders tonen met behulp van een laken met daarachter een lichtbak.

Dan gaat de wandeling over stadswal richting Flank, daarbij komen vleermuizen en vogels aan bod. Ook enkele vleermuisdeskundigen zullen aanwezig zijn. De wandeling gaat via het pad op het volkstuincomplex Oostgracht. Halverwege is er koffie en thee. Daarna gaan we weer in de richting van de molen. Dan krijgt ook het water de aandacht. Met behulp van lampen proberen we vissen in het vizier te krijgen, o.a. grondels. De wandeling eindigt tegen 22.00 uur.

De wandeling biedt een prachtige kans om kennis te maken met de natuur die zich meestal aan onze blik onttrekt. We hopen op goed weer!

Drukwerk

Slakken, slakken en nog eens slakken…

Ook zoveel slakken in de tuin? Ook nauwelijks andijvie groot kunnen brengen?
Ons bereikte de tip om eens te kijken op de website van Vroege Vogels. Daarop staat opgesomd een aantal tips voor het milieuvriendelijk bestrijden van deze lastpakken.Naaktslak

  • zelf vangen, na een regenbui of in de schemering
  • laten vangen door zanglijsters
  • gebroken mosselschelpen rondom de doelplanten strooien
  • kopje bier ingraven
  • Escar-Go slakkenkorrels gebruiken (deze zijn op basis van ijzerfosfaat)

Uitgebreider omschreven en nog meer tips via deze link: Vara’s Vroege Vogels Versla de Slak

 

Ook alvast in de agenda noteren: Open Monumentendag 2016

Logo-OMD-800x565Best een druk jaar, 2016. En net zoals onze tuin een ijzeren ritmiek laat zien, zo ritmisch is ook de reeks evenementen die elk jaar weer worden gehouden.
Op zaterdag 10 en zondag 11 september is er weer de Open Monumentendag.  Het thema van dit jaar luidt: iconen en symbolen. Meer hierover is te vinden op de website van de organisatie. In dit weekeinde zal de Oostgracht op de zaterdag opengesteld worden voor publiek. Meer informatie hierover zal later volgen.

Nog even ter herinnering: VerborgenTuinen.

Verborgen_tuinen_Gorinchem_2016
Van 2 april tot 11 september vindt in het Gorcums Museum de expositie “Floralia” plaats. Onderdeel daarvan is het evenement “Verborgen tuinen” op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016.

Onze vereniging doet daar ook aan mee. Op beide dagen wordt er een rondleiding gehouden waarvoor iedereen die belangstelling heeft zich kan aanmelden. De rondleiding begint om 13.15 uur bij het Vurensche Sluisje, vlakbij ingang Flank (pal achter Tuin 1, maar dan buiten ons terrein)). De rondleiding duurt ongeveer 2 uur en wordt verzorgd door ervaren natuurgidsen. We zullen ook zorgen voor koffie of thee, halverwege de wandeling. Meer informatie is te lezen in de flyer die het Gorcums Museum heeft gemaakt. Deze kunt u hier downloaden of op de website van het museum.

ALV 2016

Het was al aangekondigd via email en via de borden: de komende ALV wordt gehouden op dinsdag 21 juni aanstaande. Koffie en thee is er vanaf 19.30 uur, de vergadering begint om 20.00 uur. Ieder is van harte uitgenodigd om in de vergadering kennis te nemen van het wel en wee van onze vereniging en samen besluiten te nemen over zaken die voor ons als volkstuindersvereniging van belang zijn. Tot dan!