Tuin te ruil – reageer uiterlijk op 25 maart aanstaande.

Tuin 34 komt binnenkort vrij en wordt aan de leden te ruil aangeboden.
Deze tuin ligt aan het lange pad, nabij de ingang aan de Dalemse dijk.
Hij is ongeveer 200 vierkante meter groot. Zie onderstaande plattegrond.

Plattegrond-Oostgracht_A4

Leden kunnen zich voor deze tuin kandidaat stellen. De aanwezige opstallen kunnen tegen een vastgestelde prijs worden overgenomen. Als er zich meerdere leden voor deze tuin opgeven zal de toewijzing volgens loting plaats vinden.

Heeft u belangstelling?
Laat het uiterlijk op 25 maart 2017 weten aan de secretaris, d.m.v. een mail of een brief.

Knotdag van 11 februari gaat niet door…

Al het werk is al gedaan…

Het team dat afgelopen zaterdag aan het werk is gegaan heeft tè hard doorgewerkt. Er is dus niets overgebleven voor morgen.

Onderstaande foto’s geven een wat vreemde impressie die misschien suggereert dat er voor de helft is gewerkt en voor de andere helft is gepauzeerd. Niets is minder waar. Iedereen weer bedankt!!

Winter-wonder-land

Gelukkig zal bij ons de grote CocaCola truck nooit langs denderen. Dat mochten ze willen bij de company.
Zo’n mooi wintertafereel zie je zelden. Het lijkt wel het begin van het einde van de wereld; achter de horizon is er niets meer.
Gewoon, bij ons op de tuin! (Foto: eerste helft januari 2017.)

Klik op de foto voor grote versie

Onze vuilnismannen – the prequel

Al eerder, in november 2016, waren er vuilnismannen bezig. Twee keer per jaar worden er door de gemeente vuilniskarren geplaatst op de Oostgracht zodat wij tuinders onze tuinen kunnen ontdoen van grofvuil. Waar het allemaal vandaan komt mag Joost weten. Dat het veel is, elk jaar weer, is een feit.

Afgelopen november dus. Medetuinders werken hard om het uitgestortte vuil netjes te sorteren in in de bakken van het afvalbrengstation van Waardlanden, op Papland. Chapeau. (Foto: met dank aan Christine van Aken)

Hard werken.

Onze vuilnismannen.

Er is veel tijd verstreken sinds het laatste bericht op deze website. Zo hebben we de jaarwisseling achter de rug en is de winter lekker bezig (er is weer ijs op de Oostgracht en prompt is er ingebroken). Om nou te zeggen dat er sprake is van diepe rust op de tuin? Nou nee.

Zo is afgelopen week tuin 34a geruimd. Een flinke sloop- en opruimklus. Gelukkig was de gemeente bereid om een grote kar beschikbaar te stellen en gevuld en wel weer op te halen. Want dat was hard nodig, getuige de foto’s van de Head en Shoulders-test hieronder… Iedereen bedankt voor het helpen bij het opruimen.

Vóór de behandeling…

Na de behandeling…


En er lag nog veel meer, en dat paste allemaal in de kar!!!

Wagen volgeladen.

Nacht van de Nacht op de Oostgracht

Op zaterdag 29 oktober is er in Gorinchem een activiteit in het kader van de Nacht van de Nacht. Op de website van Nacht voor de Nacht is meer informatie te vinden over het programma en over de wijze van opgeven om deel te nemen (dat kunt u doen via een email naar: wijkbeheer@gorinchem.nl).

Het gaat bij deze activiteit om een avondwandeling die om 19:30 uur begint bij molen De Hoop aan de Dalemwal. Francien Walraven en Johan Sterk zullen nachtvlinders tonen met behulp van een laken met daarachter een lichtbak.

Dan gaat de wandeling over stadswal richting Flank, daarbij komen vleermuizen en vogels aan bod. Ook enkele vleermuisdeskundigen zullen aanwezig zijn. De wandeling gaat via het pad op het volkstuincomplex Oostgracht. Halverwege is er koffie en thee. Daarna gaan we weer in de richting van de molen. Dan krijgt ook het water de aandacht. Met behulp van lampen proberen we vissen in het vizier te krijgen, o.a. grondels. De wandeling eindigt tegen 22.00 uur.

De wandeling biedt een prachtige kans om kennis te maken met de natuur die zich meestal aan onze blik onttrekt. We hopen op goed weer!

Drukwerk